Børnepenge 2020 – udbetaling og satser

danske_penge

Børnepenge er i dag en stor hjælp for rigtig mange børnefamilier, da økonomien oftest kan blive presset meget, når der er store udgifter til bleer, institutioner, fritidsaktiviteter og tøj.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er en skattefri ydelse, som alle forældre til børn og unge i Danmark har kunne få udbetalt siden år 1987. Den skattefrie ydelse bliver fire gange årligt udbetalt, hvoraf beløbet kan varierer år for år.

Inflationen og hvor godt vores danske samfund klarer sig, er nogle af de ting, som kan have indflydelse på, hvor stor den skattefrie ydelse bliver år for år. Helt korrekt hedder ydelsen børne- og ungeydelse, men de fleste i dag omtaler den som børnepenge, børneydelse eller sågar børnecheck.

Læs også: 23 ting du ikke kan undvære ved puslebordet

Børnepenge satser 2020 – Så meget får du i børnepenge

I takt med at børnepenge ændrer sig år for år, er det vigtigt, at du holder øje med taksterne, hvis du vil vide helt præcist, hvor meget du får udbetalt.

Udover inflationen samt det danske samfunds generelle vækst, vil taksten for dine børnepenge også være afhængig af, hvor gammelt dit barn er.

Tabellen nedenfor viser taksterne for år 2020 afhængigt af dit barns alder:

Kilde: Skatteministeriet tabel 2020
Kilde: Skatteministeriet tabel år 2020

Regler gældende for børnepenge

Børnepenge bliver som det er i dag, som udgangspunkt udbetalt til moderen, medmindre at faderen til barnet/børnene har forældremyndigheden og ikke bor sammen med moderen til barnet/børnene.

Der kan være en undtagelse, i forhold til udbetalingen af børnepengene til moderen, da reglerne siger, at andre kan modtage børnepengene, såfremt at barnet ikke bor hos en sine forældre.

Du vil kunne modtage børnepenge til dit barn, hvis nedenstående krav er opfyldt:

  • Du har forældremyndigheden for et barn under 18 år
  • Du er bosat i Danmark samt er fuldt skattepligtig i det danske samfund.
  • Barnet er bosat i Danmark.
  • Barnet bliver forsøget af dig (forældre eller anden forsøger)
  • Barnet ikke har indgået et ægteskab (begge skal være fyldt 18 år, før at et ægteskab kan være gældende i Danmark)

Hvis andet ikke er aftalt, vil børnepengene altid blive udbetalt til moderens NemKonto forudsagt, at moderen har forældremyndigheden.

Er man som forældre sammen blevet enige om, at f.eks. pengene skal udbetales til faderens NemKonto – skal man selv angive dette ved at indsende en ansøgning til SKAT.

Blanketten kan hentes direkte her fra SKAT

Børnebidrag til enlig forsøger

Er du egentlig forsøger til dit barn/børn, har du i dag mulighed for at modtage et børnebidrag fra den anden biologiske forældre, da man i Danmark ifølge den danske lovgivning, er forpligtet til at forsøge sit barn/børn.

Normalbidraget fra faren ændres jævnligt og er på 1.415 kr. pr. måned i 2020.

Er den biologiske far til barnet/børnene ukendt, har du mulighed for at modtage et særligt børnetilskud.

Børnebidrag 2020
Kilde: Beskæftigelsesministeriet tabel år 2020

Læs også: 12 gode råde om solcreme til børn

Hvornår får man børnepenge i 2020?

Du modtager børnepenge første gang i det efterfølgende kvartal efter, at du er blevet forældre. Hvis du f.eks. er blevet forældre den d. 30 juni 2020, vil du få børneydelsen udbetalt første gang d. 20 juli 2020.

Er datoen ikke på en bankdag går pengene ind på din konto den sidste bankdag op til den 20 i måneden.

børneydelse_udbetaling
Kilde: Borger.dk for år 2020

Børnechecken er afhængig af din indkomst

Børnechecken udbetales i dag pr. barn og derfor vil hver familie, kun kunne modtage en pr. barn.

Børnechecken har været indkomstafhængig siden år 2014. Det betyder, at hvis du/eller din ægtefælles topskattegrundlag er mere end 800.100 kr. (sats i 2020), vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, som hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 800.100 kr. med.

Børnepenge og skat

Børnechecken er ikke skattepligtig og tæller heller ej med som en indtægt, når du hvert år laver din selvangivelse eller foretager eventuelle rettelser.

Bemærk at børnepenge derimod vil kunne tælle med i dit rådighedsbeløb, hvis du skal låne penge i banken til køb af hus eller bil.

Børnetilskud i 2020

Har du og din familie specielle udfordringer, er der mulighed for at søge om forskellige børnetilskud.

Vær opmærksom på, at du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsøger – derudover kan du modtaget ét ekstra børnetilskud, som det er i dag, uanset hvor mange børn, som du har boende i husstanden. Begge tilskud vil være skattefrie.

børnetilskud_satser_2020
Kilde: Borger.dk år 2020

Du kan få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal i det indeværende år, hvor barnet fylder 18 år.

Får du børnetilskud som enlig forældre til et eller flere af dine børn og der efterfølgende flytter et nyt barn ind på din adresse, vel du skulle foretage en ny ansøgning om børnetilskud for barnet, der flytter ind på din adresse.

Er du skilt vil børnetilskuddene blive udbetalt til en af forældrene, som enten har fuld forældremyndighed over barnet/børnene eller bopælsret.

Du skal ansøge om at få børnetilskud som enlig og kan gøres direkte her.

Flerbørnstilskud

Står du i din situation, at du har fået tvillinger eller trillinger, vil du kunne få tilskud, som vist på nedenstående tabel. Dog er det kun muligt, at få tilskud for den ene tvilling – og ved trillinger for to af trillingerne.

Børnetilskuddet vil ligeledes være skattefrit og du kan få det udbetalt til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år.

børntilskud_sats_2020_flerbørn
Kilde: Borger.dk år 2020

Nogle børnetilskud vil du automatisk få udbetalt, mens andre skal man søge om.

Derudover kan der også være specifikke regler om udlændinge, beskæftigelse og bopæl – som kan have indflydelse på de forskellige børnetilskud. Det anbefales derfor, at søge information direkte hos Udbetaling Danmark angående børnepenge.

Børnepenge FAQ

Nedenfor vil du kunne svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål angående Børnepenge.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er i dag en stor hjælp for rigtig mange børnefamilier, da økonomien oftest kan blive presset meget, når der er store udgifter til bleer, institutioner, fritidsaktiviteter og tøj.